News

คอลัมน์หมายเลข 7 :ตรวจท่าเรือสินค้า จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่าเทียบเรือศาลาลอย คือ สถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน กรมเจ้าท่าหวังลดต้นทุนสินค้าจากการใช้น้ำมันในการขนส่งทางบก หันมาขนส่งสินค้าทางเรือผ่านแม่น้ำป่าสัก ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 24 กันยายน 2552 งบประมาณ 379,600,000 บาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ รองรับเรือสินค้าขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส อาคารสำนักงาน, อาคารคลังสินค้าและด่านชั่งน้ำหนัก สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2554 พร้อมเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นประมูลเข้าบริหารท่าเรือ แต่เหตุใดจนถึงขณะนี้ท่าเรือยังคงทิ้งร้าง นับวันยิ่งทรุดโทรมไปตามเวลา

คอลัมน์หมายเลข  7 ลงพื้นที่ร่วมกับ ปปท.เขต 1 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน โดยมีเจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาร่วมชี้แจง

น่าสังเกตว่า การพลิกฟื้นท่าเทียบเรือศาลาลอย  ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ทั้งสภาพของแม่น้ำป่าสัก และความคุ้มทุนของเอกชน

ทีมข่าวโทรศัพท์สอบถาม ผู้อำนวยการสำนักงานแผน กรมเจ้าท่า ระบุ อยู่ระหว่างร่างเอกสารก่อนเปิดประกวดราคา โดยใน TOR จะมีการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมเพื่อกระตุ้นให้เอกชนสนใจเข้ามาบริหารท่าเทียบเรือ อย่างไรก็ตามจากสภาพของแม่น้ำป่าสักจำเป็นต้องขุดร่องน้ำ โดยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการหลังได้ผู้บริหารท่าเรือ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามรายละเอียดมานำเสนอต่อไป