รอบรั้วเอเชีย

ชาวเกาหลีใต้รวมตัวประท้วงญี่ปุ่น ปมมาตรการควบคุมส่งออกสินค้า

ชาวเกาหลีใต้ รวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตญี่ปุ่น ในกรุงโซล พร้อมใช้กรรไกรตัดรูปหน้านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หลังไม่พอใจมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าของญี่ปุ่น

กลุ่มผู้ประท้วงชาวเกาหลีใต้ ออกมาชุมนุมต่อต้านญี่ปุ่นอีกครั้ง หน้าสถานทูตญี่ปุ่น ในกรุงโซล ของเกาหลีใต้ เพื่อประท้วงข้อจำกัดทางการค้าของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการส่งออกวัตถุดิบขั้นสูง ในการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ มายังเกาหลีใต้ พร้อมเรียกร้องให้ทางการญี่ปุ่น ถอดถอนมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าดังกล่าว โดยชี้แจงว่า การกระทำของญี่ปุ่น เป็นการแสดงละครทางเศรษฐกิจ ที่ไม่สมเหตุสมผลต่อชาวเกาหลีใต้ ที่ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงาน และการบังคับข่มขู่ทางเพศชาวเกาหลี ในสมัยสงครามโลก พร้อมระบุว่า ญี่ปุ่นควรหยุดการกระทำดังกล่าวทันที

กลุ่มผู้ประท้วง ยังได้ใช้กรรไกรตัดรูปหน้านายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ของญี่ปุ่น ที่เตรียมมาใช้ในการประท้วงครั้งนี้ด้วย