ข่าวภาคค่ำ

ตัวแทนนักศึกษา-เครือข่ายเยาวชน จี้เปลี่ยนค่านิยมรับน้อง เป็นรับเพื่อนใหม่

ตัวแทนนักศึกษา 60 สถาบัน และเครือข่ายเยาวชน เรียกร้องให้ปรับรูปแบบการรับน้อง มาเป็นรับเพื่อนใหม่ ที่สร้างสรรค์ เคารพสิทธิเสรีภาพ

เครือข่ายเยาวชนปกป้องสิทธิ และตัวแทนนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข จาก 60 สถาบันการศึกษา และ สสส. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ในสโลแกน "รับเพื่อนใหม่ เคารพสิทธิ มิตรภาพ"

ปรับรูปแบบจากรับน้อง มาเป็นรับเพื่อนใหม่ ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งร่างกาย และวาจา แต่ต้องจัดกิจกรรมที่ชี้คุณค่าความเป็นมนุษย์ ให้เกียรติ และเคารพในสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ พร้อมเปิดเพจ "เครือข่ายเยาวชนปกป้องสิทธิ" รับเรื่องร้องเรียน

ขณะที่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง สสส. ขอให้เปลี่ยนค่านิยมการใช้อำนาจรุ่นพี่บังคับรุ่นน้อง ที่นำไปสู่ความอับอาย บาดเจ็บ และสูญเสีย การใช้คำว่า รับเพื่อนใหม่ แทนรับน้องใหม่ ต้องการสะท้อนความเสมอภาค

ด้าน นายเอ 1 ใน เยาวชนที่เคยผ่านการรับน้องรุนแรง บอกว่า ถูกรุ่นพี่เทรนรับน้องทุกวัน กล่อมให้รักสถาบัน และเกลียดคู่อริ และมีวิธีปฏิบัติที่โหด เช่น เตะหน้าอก ให้กินไข่ดิบ กินอะไรแปลก ๆ ทิ้งดิ่งล้มกระแทกพื้น พอผ่านการรับน้อง รุ่นพี่จะนำเหล็กลนไฟมาจี้หัวไหล่ ถ้าใครไม่เอาระบบจะถูกรุ่นพี่บีบให้อยู่ไม่ได้ต้องลาออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง