News

ผลิตเม็ดยารูปการ์ตูนแก้ปัญหาเด็กกินยายาก

นับว่าเป็นไอเดียที่ดี ไอเดียที่แปลกใหม่ในวงการสาธารณสุข เมื่อหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้คิดค้นผลิตยารูปแบบใหม่เป็นยารูปการ์ตูนเอาใจเด็กที่กินยายากหรือผู้ป่วยทางจิต

เภสัชกรหญิง ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในยุคปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค 4.0 ต้องมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อชีวิตประจำวัน รวมทั้งในวงการสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหนักใจถ้าจะให้เด็กเล็กรับประทานยา เพราะได้มีการคิดค้นยารูปแบบใหม่เป็นยารูปแบบการ์ตูนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ได้กินยาอย่างง่ายดาย ช่วยให้อาการป่วยหายวันหายคืนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยทางสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเครื่องมือที่ใช้ผลิตยาอันทันสมัยและมีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมคิดค้นและดัดแปลงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ออกมาเป็นรูปแบบการ์ตูน รวมทั้งยังมีการนำช็อกโกแลตมาเป็นส่วนผสม ซึ่งจากการใช้เวลาทดสอบประมาณ 2 เดือน พบว่าตัวยายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

นายสุรักษ์ อุดมสม นักวิจัยประจำสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวว่า จากการผลิตตัวยารูปแบบการ์ตูน อาทิ รูปแมว ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้เด็กเล็ก ผู้ป่วยทางจิตและผู้สูงอายุ กินยาได้ง่ายขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง