News

ดินโคลนถล่มทับหอพักเด็กนักเรียนชาวเขาที่ท่าสองยาง

บ่ายวานนี้เกิดเหตุดินโคลนถล่มไหลทับหอพักเด็กนักเรียนชาวเขา ที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เดชะบุญ ช่วงเกิดเหตุเด็กนักเรียนทั้งหมดเกือบร้อยคน อยู่ภายนอกอาคาร จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือถูกฝังทั้งเป็น

เมื่อเวลา 16.00 น วันที่ 24 ก.ค.นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตากเผยว่าเกิดเหตุดินสไลด์ทับอาคารหอพักเด็กนักเรียนหญิง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทำให้อาคารได้รับความเสียหายบางส่วนจนนอนพักไม่ได้ ขณะเกิดเหตุเด็กนักเรียนจำนวน 84 คน กำลังอยู่นอกอาคารเลยไม่ได้รับอันตราย

เบื้องต้นได้อพยพนักเรียนทั้งหมดไปพักอาศัยที่อาคารโรงเรียนอนุบาล และหอพักหญิง จำนวน 5 แห่งเป็นการชั่วคราว เบื้องต้นได้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบแล้ว

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ  "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" นักเรียนเกือบทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง สอนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,449 คน