ข่าวในพระราชสำนัก

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ 2

ที่ห้องอเนกประสงค์ ศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วย ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปเข้าคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต

เช่นเดียวกันที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า หน่วยราชการในพระองค์ และข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานภายในสนามเสือป่า และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมใจไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยที่รับบริจาค โดยโลหิตที่ได้จะนำไปสำรองเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด