News

นพ.ระวี จี้รัฐบาลปราบโกงจริงจัง กระตุก นายกฯ เชือดรัฐมนตรีคอร์รัปชัน

26 กรกฎาคม 2562 การแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อรัฐสภา วันที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ อภิปรายนโยบายรัฐบาลถึงประเด็น ทุจริตคอร์รัปชัน โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง และจริงใจเมื่อพบปัญหา อย่าดีแต่พูด อย่าปากว่าตาขยิบ ถ้าเกิดการคอร์รัปชั่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพรรคใดนายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง