News

บัวบูชา พาเที่ยว : รอยสัก 2 แผ่นดิน ไทย - ไต้หวัน

บัวบูชา พาเที่ยว วันนี้จะพาไปรู้จัก ประเทศไทย และ ไต้หวันให้มากขึ้น ผ่าน"รอยสัก" ศิลปะบนเรือนร่าง ที่สะท้อนถึงตำนาน และวัฒนธรรม เหตุใดผู้หญิงชาวไท่หย่า ถึงต้องสักบนใบหน้า และ อะไรคือ "ลาวพุงดำ"

นิทรรศการที่จะพาไปรู้จัก ไทย ไต้หวัน ผ่านรอยสัก ที่สะท้อนถึงศักดิ์ศรี ตำนานความยิ่งใหญ่ของชาวไต้หวัน ทางตอนเหนือของไต้หวัน และ ความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ใต้รอยสักของ ชาวไท่หย่า ทางตอนใต้ของไต้หวัน ที่เชื่อมโยงกับการสะท้อนตัวตนของการเป็นลูกผู้ชาย ของการสักแบบล้านนา ประเทศไทย..