ข่าวภาคค่ำ

หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษา

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนแต่งกายเสี้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ โดยจังหวัดต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถึงวันที่ 4 สิงหาคมนี้

และที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม Bike for King และเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ และน้อมนำพระราชจริยวัตร ด้านการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

ด้าน นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย พร้อมพนักงาน จัดอุปสมบทหมู่ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล และเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ พร้อมเสริฟเมนูขนมหวานโทนสีเหลืองทองให้ผู้โดยสารทุกเส้นทางบินด้วย

ขณะที่ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี คณะครูและนักเรียน พร้อมใจแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ส่วนที่โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนพิการทางการได้ยิน 210 คน แปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีครู ผู้ดูแลสื่อสารด้วยภาษามือกับน้อง ๆ ได้อย่างสวยงามพร้อมเพรียง