News

กทม.ปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนินและเส้นทางเสด็จฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนินและเส้นทางเสด็จฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สำนักสิ่งแวดล้อม ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนราชดำเนินใน ถึงถนนราชดำเนินนอก และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยได้นำไม้ดอกไม้ประดับกว่า 2 แสนต้น มาประดับตกแต่งภายใต้แนวคิด "ทรงพระเจริญ" ซึ่งตลอดแนวถนนราชดำเนินจะมีป้ายทรงพระเจริญ ที่ทำด้วยดอกไม้สดและวัสดุต่างๆ หลากสีสัน เพื่อสื่อให้เห็นว่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สำหรับไม้ดอกไม้ประดับที่นำมาประดับตกแต่งเมืองได้เน้นสีเหลือง เช่น บานชื่น ดาวเรือง สร้อยไก่ นอกจากนี้ ยังมีดอกปทุมมา กล้วยไม้รวมอยู่ด้วย ซึ่งประชาชนได้เที่ยวชมความร่มรื่นสวยงามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนสำนักการโยธาได้จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 48 ซุ้ม ประกอบด้วย ถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 20 ซุ้ม ถนนราชดำเนินนอก จำนวน 20 ซุ้ม โดยแบ่งเป็นซุ้มแบบแนวตั้ง จำนวน 13 ซุ้ม ซุ้มแบบคร่อมถนน จำนวน 7 ซุ้ม รวมทั้งจัดทำซุ้มบริเวณมุมพระตำหนักจิตรลดาฯ จำนวน 4 ซุ้ม และบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง จำนวน 4 ซุ้ม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ประดับไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนิน โดยติดตั้งไฟราวและไฟบริเวณเสากินรี พร้อมทั้งประดับไฟหยดน้ำบริเวณต้นไม้ตามแนวถนนราชดำเนินกลางทั้ง 2 ฝั่ง โดยจะเปิดไฟประดับในวันที่ 27 – 29 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จากนั้นจะเปิดไฟประดับระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น. และจะเปิดไฟประดับตลอดคืนอีกครั้ง ในวันที่ 11 – 13 ส.ค. 62 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดอกไม้ประดับและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลนี้