สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมทางหลวง-กกท. ส่งมอบสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับกีฬา มีทั้งที่สำเร็จได้ใช้งาน และที่ไม่สำเร็จรอการแก้ไข รวมทั้งหาผู้รับผิดชอบ