7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : จิตอาสาทำความสะอาด เขาดินวนา

ปิ่นอาสา วันนี้มาพร้อมกับบรรดาจิตอาสาหลายร้อยชีวิต ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีจิตอาสามากันหลายร้อยชีวิตจากหลายภาคส่วน ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ซึ่งในอนาคตที่นี่จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของคนกรุงเทพ

ภารกิจถูกแบ่งออกเป็นโซน ๆ มีการทำงานที่แตกต่างกันไป เช่น การตกแต่งต้นไม้ เก็บขยะ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช

ทั่วประเทศตอนนี้มีประชาชนสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสาแล้วไม่ต่ำกว่า 5.3 ล้านคน แน่นอนว่าการเสียสละทำความดีนั้น เริ่มได้ที่ตัวเรา ก่อนจะขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสุดท้ายส่งผลให้ภาพรวม ซึ่งก็คือประเทศของเรานั้นมีความสุข เหมือนกับจิตอาสากลุ่มนี้ ที่ได้ใช้เวลาว่างออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคม

หลังจากที่จิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กันเสร็จแล้ว ถึงเวลาต้องเติมพลัง โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาหารพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ดูแลจิตอาสาเป็นอย่างดี เพราะทุก ๆ การให้ ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น