ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลชงเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณางบปี 63

รัฐบาลเตรียมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้าสู่การพิจารณา

รัฐบาลชงเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณางบปี 63
โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าในช่วง 2 เดือนนี้ จะใช้เวลาปรับปรุงร่างงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จากนั้นเดือนตุลาคม จะขอเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ พิจารณาในวาระ 1 และใช้เวลาอีก 2 เดือนในวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งคาดว่ากลางเดือนมกราคมจะประกาศใช้งบประมาณใหม่ได้

ทั้งนี้ สัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายรัฐบาลใหม่ ให้แก่ข้าราชการได้เข้าใจอย่างละเอียด

ฝ่ายค้านเตรียมร้อง แถลงนโยบายรัฐขัด รธน.
พรรคเพื่อไทย จะหารือกับวิปฝ่ายค้าน เพื่อสรุปประเด็นการฝ่ายค้านเตรียมร้อง, แถลงนโยบายรัฐขัดรัฐธรรมนูญ, แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกด้วย

จ่อใช้ห้องประชุมในรัฐสภาแห่งใหม่ จันทร์หน้า
ขณะที่การใช้ห้องประชุมจันทรา ภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เตรียมใช้เป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก วันจันทร์หน้านี้ ถึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงระบบลงคะแนน และไมโครโฟนยังมีปัญหา แต่ภาพรวมยังใช้งานได้ โดยเตรียมเสริมที่นั่งไว้รองรับ สส.ครบ 500 คนแล้ว