รอบรั้วรอบโลก

ไข้เลือดออกระบาดหนัก ในบังกลาเทศ

ทางการบังกลาเทศ รายงานว่า พื้นที่หลายแห่งจำนวน 61 เขต จากทั้งหมด 64 เขตทั่วประเทศ กำลังเผชิญกับโรคไข้เลือดออก ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก และรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 15,369 คน โดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียว พบผู้ป่วยมากถึง 9,683 คน โดยในจำนวนดังกล่าว 4,400 คนเป็นเด็ก ทั้งนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 14 คน ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหลายล้านคน และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 12,500 คน ขณะเดียวกัน ทางการบังกลาเทศ ได้ขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก ในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก