สนามข่าว 7 สี

รัฐบาลชงเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ผลักดันร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 เข้าสู่การพิจารณา

รัฐบาล เตรียมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้าสู่การพิจารณา

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า ในช่วง 2 เดือนนี้ จะใช้เวลาปรับปรุงร่างงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จากนั้นเดือนตุลาคมจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาในวาระ 1 และใช้เวลาอีก 2 เดือน ในวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งคาดว่ากลางเดือนมกราคมจะประกาศใช้งบประมาณใหม่ได้

ทั้งนี้ สัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายรัฐบาลใหม่ให้แก่ข้าราชการได้เข้าใจอย่างละเอียด

ส่วน พรรคเพื่อไทย ก็จะหารือกับวิปฝ่ายค้าน เพื่อสรุปประเด็นการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ยังเตรียมผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกด้วย