สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เปิดใช้ห้องประชุมสภาฯ ใหม่เดือนนี้

ต้นสัปดาห์หน้า ห้องประชุมในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จะเผยโฉมและใช้งานการประชุมเป็นครั้งแรก จะอลังการงานสร้างขนาดไหน และล่าสุดการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเต็มร้อยหรือไม่ คุณอรรถพล ภิญโญ จะนำไปเยี่ยมชม

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่สมัย นายชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภา มีอุปสรรคมากมายตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ ทำให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้านานนับปี มาวันนี้การก่อสร้างในเชิงโครงสร้างเดินหน้ามาแล้วกว่า 99 % เหลือเพียงแค่การตกแต่งภายใน ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีหน้า 

แต่ด้วยมีการเลือกตั้ง มีรัฐบาล มี สส. สว. ชุดใหม่ ซึ่งต้องใช้สถานที่อื่นเป็นห้องประชุม รออาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จนทำให้รัฐสภาประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องเร่งรัดเข้าใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราว โดย "ห้องประชุมจันทรา" เป็นห้องประชุมของวุฒิสภา เป็นตัวเลือกให้ใช้ประชุมชั่วคราวไปก่อน จนกว่าห้องประชุมสุริยันต์ ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่จะแล้วเสร็จ

ห้องประชุมจันทรา มีเก้าอี้รองรับสมาชิกเพียง 350 ที่นั่ง มีความจำเป็นต้องเสริมเก้าอี้ให้ครบ 500 ที่นั่ง เพื่อรองรับกับจำนวน สส. และอาจจะติดขัดในเรื่องของระบบการลงคะแนน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่บ้าง รวมถึงผนังหลังบัลลังก์ที่ยังคงเป็นปูนเปลือยก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นจะต้องเปิดใช้งานแล้ว

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ จะเป็นการเปิดโฉมหน้าห้องประชุมสภาในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นครั้งแรก มี สว. ชุดนี้ เป็นผู้ใช้ห้องประชุมเป็นชุดแรก แต่ก็ต้องยอมรับกับความที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อาจทำให้บรรดาสมาชิกในฐานะผู้ใช้งานอาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เมื่อนึงถึงความหมายของ "สัปปายะสภาสถาน" ที่แปลว่า สถานที่ที่มีแต่ความสงบร่มเย็นสบาย ควรหมายถึงการทำให้ประชาชนทั้งประเทศ มีความสงบร่มเย็นมิใช่หรือ