News

คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธทิ้งงานสนามกีฬา จ.บึงกาฬ ตอนที่ 3

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งร่วมกับนักการเมืองหลายพรรค ผลักดันให้แยก 8 อำเภอของจังหวัดหนองคาย จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬในปี 2554 มั่นใจว่ากีฬาจะช่วยพัฒนาความเจริญได้

การเดินหน้าโครงการนี้ นายทรงศักดิ์เห็นว่าควรก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬในพื้นที่เดิมที่ตำบลโนนสมบูรณ์ เพราะในอนาคตจะมีสนามบิน ถนน 4 ช่องจราจร และสะพานข้ามแม่น้ำโขงไป สปป.ลาว ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬา

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วขยายผลเรื่องนี้ตามที่ได้รับร้องเรียน พบว่าสนามกีฬาก่อสร้างไม่เสร็จ ทิ้งร้างไว้จนทรุดโทรมเสียหาย ส่งผลให้ที่สาธารณประโยชน์กว่า 150 ไร่นี้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ ไม่มีสภาพความเป็นสนามกีฬาจังหวัด ทั้งที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผ่านการทำประชาคมแล้ว จากนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.ทำสัญญาจ้างเอกชนจากภาคใต้ปี 2558 ให้ก่อสร้าง 4 รายการ ค่าจ้าง 90,900,000 บาท แบ่งงานเป็น 26 งวด โดยมีเพียงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนระบบสาธารณูปโภค และโรงยิมพร้อมอัฒจันทร์แบบพับ 1,000 ที่นั่ง ก่อสร้างไม่เสร็จไม่มีหลังคาทิ้งงานก่อนครบสัญญาวันที่ 21 เมษายน 2561 ไม่ได้ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง แต่เบิกค่างานส่วนนี้พร้อมกับงานอื่น รวม 17 งวดกว่า 58 ล้านบาทเหลืองบกว่า 32 ล้านบาท จึงยังไม่มีเอกชนรายใหม่เสนอราคา ตามที่ กกท. ประกาศเชิญชวนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาให้ก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ หลังบอกเลิกสัญญาแจ้งให้เอกชนรายนี้เป็นผู้ทิ้งงาน วันที่ 30 พฤศจิกายนปีที่แล้ว

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7