News

กองทัพเรือ จัดพิธีเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ไปยังอู่ทหารเรือธนบุรี

กองทัพเรือ จัดพิธีเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ไปยังอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมการฝึกซ้อม "การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ติดตามบรรยากาศกับ คุณพลอยระวี แป้นเจริญ รายงานสดจาก อู่เรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ