News

คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธทิ้งงานสนามกีฬา จ.บึงกาฬ ตอนที่ 4

คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ว่ากลางเดือนสิงหาคมนี้จะลงพื้นที่ รวบรวมปัญหาสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬถูกทิ้งร้าง หลังทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาปี ๒๕๕๘ ให้ก่อสร้างสนามกีฬาแต่ไม่เสร็จทิ้งงาน ก่อนครบสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายนปีที่แล้ว ทั้งที่เบิกค่าจ้างไปแล้วกว่า ๕๘ ล้านบาทจากค่าจ้างทั้งหมด ๙๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขต่อไป

สนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ อยู่ในโครงการสนามกีฬา ๘ จังหวัด ใช้งบผูกพันรวม ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดย กกท.ทำควบคู่กับข้อตกลงจ้างกรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา ๙ แห่งใน ๘ จังหวัด ใช้งบกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท

ขณะเดียวกัน คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ยังขยายผลตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในโครงการนี้ ก่อสร้างปี ๒๕๕๘ บนพื้นที่ ๒๖๐ ไร่ใช้งบกว่า ๒๖๐ ล้านบาท เอกชนส่งมอบงานตามสัญญาปี ๒๕๖๑ เปิดใช้งานแล้วตามแผนงาน

ความสำเร็จของสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี มีปัจจัยหลักดังนี้

สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตามแผนงานต้องก่อสร้างสระว่ายน้ำ มีอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ๔ ด้าน โรงยิม 5,000 ที่นั่ง จึงคิดรวมเป็นกลุ่มจังหวัดขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เพื่อของบประมาณ

การทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบสนามกีฬาของคอลัมน์หมายเลข 7 มุมมองคนกีฬาคิดอย่างไร...