ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2562

เวลา 11.04 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังสมาคมแม่บ้านทหารบก ทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบก โอกาสนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศล พร้อมทอดพระเนตรร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กระเป๋า พวงกุญแจ ร่ม และรองเท้า

สมาคมแม่บ้านทหารบก เดิมเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 เพื่อสนับสนุนการทำงานของข้าราชการทหาร แบ่งเบาภาระครอบครัวกำลังพล รวมถึงการดูแลครอบครัวกำลังพลในด้านอาชีพเสริม และสวัสดิการต่าง ๆ ต่อมาในปี 2519 ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมแม่บ้านทหารบก และได้จัดตั้งเป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศล ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหลัก 6 โครงการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพและครอบครัว ได้แก่ โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก, โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก, โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม ปลดหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้, โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, โครงการศูนย์การเรียนรู้ และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด