News

สนามข่าวชวนกิน : ชัย ข้าวมันปลาทู

วันนี้จะพาไปกินเมนูข้าวมัน ที่ร้านนี้มีข้าวมันหลายอย่าง ปกติเราก็กินข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ทอด อาจจะมีบางร้านเพิ่มหมูทอด แต่ที่ร้านนี้มี “ข้าวมันปลาทู” เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองกรุง...