News

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขแมวฟรี 4 ส.ค.นี้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และสัตวแพทยสภา จะจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย ที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท

ภายในงาน จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว, และฝังไมโครชิป ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขณะที่ เครือข่ายของสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรี จะร่วมจัดงานวันสัตวแพทย์ไทยด้วย

นอกจากนี้ สัตวแพทย์ที่เปิดสถานพยาบาลสัตว์ของตนเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 201 แห่ง ก็จะร่วมให้บริการฟรี โดยตั้งเป้าหมายตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 25,000 ตัว และทำหมันสุนัข แมว 5,000 ตัว ในช่วงวันที่ 4-12 สิงหาคมนี้ เจ้าของสัตว์สามารถนำสุนัขและแมวไปรับบริการได้ฟรี ที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ