News

น้ำแข็งกรีนแลนด์ ละลายกว่าหมื่นล้านตันต่อวัน

นักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุตุนิยมวิทยาของเดนมาร์ก เผยผลการศึกษาวิจัยที่น่าตกใจว่า แผ่นน้ำแข็งในเขตกรีนแลนด์ ซึ่งปกติจะละลายอย่างรวด เร็ว ในช่วงฤดูร้อนราวปลายเดือนพฤษภาคม แต่ปีนี้ จากการบันทึกของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพบว่า แผ่นน้ำแข็งในกรีนส์แลนด์ ละลายเร็วขึ้นกว่าปกติ และเพียงวันเดียว แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมกรีนแลนด์ ละลายหายไปถึง 11,000 ล้านตัน ซึ่งเฉพาะเดือนกรกฏาคมเพียงเดือนเดียว แผ่นน้ำแข็งในกรีนแลน์ ละลายหายไปถึง 197,000 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นการละลายของแผ่นน้ำแข็งครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกมา

ขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ ได้เผยผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ที่ส่งผลให้คลื่นความร้อน ที่เข้าปกคลุมทวีปยุโรป เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียส ซึ่งตามปกติอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติ ราว 1.5 หรือต่ำกว่า 3 องศาเซลเซียสเท่านั้น