สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.กาญจนบุรี

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับคุณสมโภชน์ โตรักษา