7 สีช่วยชาวบ้าน

เตือนสี่แยกอันตรายถนนตัดใหม่ จ.กาฬสินธุ์

มีเรื่องแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังการสัญจร บนถนนเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก และตะวันตก ซึ่งกำลังก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

โดยจุดอันตรายที่ว่านี้ คือ บริเวณสี่แยกถนนตัดใหม่ใกล้กับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านหลุบ เป็นถนนที่ตัดผ่านมาจากสะพานข้ามลำน้ำปาว ซึ่งชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่มีการตัดถนนใหม่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุด เป็นเหตุรถกระบะชนกับรถตู้ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งถนนเส้นนี้ยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการ และการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย จึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางผ่านถนนเส้นนี้ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ พร้อมกับฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการนี้ ให้ช่วยติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรในจุดอันตรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วย

ถนนเส้นทางนี้อยู่ในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ทั้ง เมียนมา, ไทย, สปป.ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา โดยจะเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก และตะวันตก EAST-WEST  ECONOMIC CORRIDOR หรือ EWEC จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สู่จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมต่อภาคเหนือไปภาคอีสาน และในอนาคตถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศต่าง ๆ โดยขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ