News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.กาญจนบุรี ตอนที่ 1

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ค่าก่อสร้าง 1,099,000 บาท อบต.ห้วยเขย่ง จ้างเอกชนก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2559 ใช้จัดประชุมประจำเดือนหรือใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของชาวบ้าน

ขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนว่าเฝ้ารอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมานาน 10 ปี นับตั้งแต่มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ปี 2552 จากนั้นเรื่องก็เงียบหายไม่มีการก่อสร้าง ชาวบ้านต้องนำลูกหลานไปฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีระยะทางไป-กลับกว่า 10 กิโลเมตร

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกต ในพื้นที่หมู่ 6 ยังไม่มีศูนย์เด็กเล็ก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับนำงบประมาณสร้างศาลาอเนกประสงค์แทนทั้งที่ในหมู่บ้านก็มีศาลาอเนกประสงค์อยู่แล้ว ห่างไปเพียง 500 เมตร ด้านนายก อบต.ห้วยเขย่ง ยืนยัน ไม่เคยทราบปัญหา เพราะชาวบ้านไม่เคยสะท้อนปัญหานี้มาที่ อบต.

ขณะที่ชาวบ้านเข้าใจว่ามีโครงการอยู่แล้ว จึงไม่ได้เสนอโครงการนี้ไป

วันพรุ่งนี้ขยายผลกับนายอำเภอทองผาภูมิ ในฐานะกำกับดูแล