News

ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2

UNHCR ร่วมกับ พระเมธีวชิโรดม หรือท่าน ว.วชิรเมธี จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2” สำหรับทุกคนที่สนใจไปร่วมชมนิทรรศการได้ถึงสิ้นเดือนนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย..