รอบรั้วเอเชีย

เจ้าหน้าที่ส่งช้างป่ากลับเข้าสู่ป่า ในเมียนมาร์

เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าเมียนมาร์ เร่งนำช้างป่า 2 เชือก ส่งกลับเข้าสู่ป่าธรรมชาติ หลังพบออกมาเดินหาอาหารใกล้หมู่บ้าน ในนครย่างกุ้ง

เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าเมียนมาร์ พร้อมชาวบ้าน เร่งเคลื่อนย้ายช้างป่า 2 แม่ลูก ที่ออกมาเดินหาอาหารใกล้บ้านเรือนของประชาชน ในนครย่างกุ้ง กลับเข้าสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อช้าง และประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างป่าในธรรมชาติ โดยการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฉีดยาสลบ ก่อนนำเชือกมาผูกบริเวณคอและขาช้างป่าทั้ง 2 เชือก และใช้ช้างที่ได้รับการฝึกจากเจ้าหน้าที่ ลากขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้าย ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการปล่อยกลับสู่ป่าธรรมชาติ พบว่าช้างป่าทั้ง 2 เชือก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี