News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามความคืบหน้าโบราณสถาน 2 แห่ง

เสียงสะท้อนจากชาวจังหวัดพิษณุโลก ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อคืนความสง่างามให้บริเวณพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แต่กว่าจะถึงวันนี้ ชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวคัดค้าน ชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมในการสร้างอาคารพระตำหนักหลังใหม่มาบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเคยตั้งโดดเด่นอยู่กลางพระราชวังจันทน์

โดยอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล ประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนอีก 43 ล้านบาท เป็นงบประมาณของทางราชการ เพื่อตกแต่งภายใน แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ติดตามการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีกรมศิลปากร และแม่ทัพภาคที่ 3 หาทางออกด้วยการยุติงานก่อสร้างและรื้ออาคารพระตำหนักหลังใหม่ออก นำวัสดุบางส่วนไปใช้ก่อสร้างบริเวณด้านหลังแทน รวมงบประมาณ 22.2 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายนนี้                 

อีกหนึ่งโครงการที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเช่นกัน คือการอนุญาตให้หน่วยงานราชการนำป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาดใหญ่ มูลค่า 23 ล้านบาท ติดตั้งใกล้กับเจดีย์เอียงภายในวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หลังคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนลงพื้นที่ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันย้ายไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์

โดยอธิบดีกรมศิลปากรยังได้ว่าจ้างเอกชนเข้าทำการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์เอียงให้มีความสมบูรณ์ คาดเสร็จเดือนกันยายนนี้

ภายใน 2 เดือนนี้ โบราณสถานทั้ง 2 แห่ง จะคืนความสง่างามดังเดิม 


ขอบคุณ FB : พิษณุโลกบ้านเรา