News

7 พรรคฝ่ายค้านเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหวังตั้งสภาร่างที่มาจากประชาชน

ที่ประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านมีมติตั้งกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เน้นหลักการสำคัญคือ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ภายใต้คำขวัญว่า “ทวงคืนอำนาจ การจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาน”  

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้มีความเห็นร่วมกันว่า จะมีคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ โดยหลักการสำคัญคือ จะให้มี สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะออกมาใหม่เป็นที่ยอมรับของทุกคน จากนั้น จะให้ประชาชนร่วมลงประชามติ  แต่ในขณะเดียวกัน แต่ละพรรคก็สามารถรณรงค์ในส่วนที่ตนเองถนัดได้ ซึ่งรณรงค์ทั้งหมด จะอยู่ภายใต้แคมเปญชื่อว่า “ทวงคืนอำนาจ การจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาชน”  

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า 7 พรรคการเมือง ยังคงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ปากท้องของประชาชน แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องของนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถทำงานแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม ฝากไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มาร่วมมือกันแก้ไขเพื่อประชาชน