News

เชียงใหม่ฝนตกหนัก เตือนชาวอมก๋อยเตรียมรับมือน้ำป่าหลาก

10 สิงหาคม 2562 จากที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอรอบนอกของเชียงใหม่ โดยทางนายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่า ในพื้นที่ตำบลสบโขงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่บริเวณฝายเกเบียนข้ามลำห้วยแม่หลองน้อย - ราชา หมู่ที่ 2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน นำกิ่งไม้ที่ถูกพัดมากับน้ำ และกิ่งไม้ที่หักโค่น ออกจากเส้นทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ขณะเดียวกันที่บริเวณสะพานคู่รัก ก็มีน้ำขึ้นสูงเกือบท่วมสะพาน ซึ่งสถานการณ์ฝนในตอนนี้ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุด  อบต.สบโขง จึงได้ออกประกาศเตือนเสียงตามสายในหมู่บ้าน รวมถึงแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่ ในพื้นที่หลังได้รับแจ้งจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หลองว่า ในพื้นที่ตำบลสบโขงมีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย 130 มิลลิเมตร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบโขง ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระมัดระวังอันตรายและ หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวและสาธารณภัยอื่นๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง