ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : อ้อมกอดอุ่นรัก จากน้ำนมแม่

อ้อมกอดและน้ำนมอุ่นจากอกแม่ เป็นสื่อรักวิเศษจากแม่สู่ลูก และในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ องค์การยูนิเซฟ รณรงค์ "เสริมพลังพ่อแม่ เพื่อนมแม่ยั่งยืน" ติดตามรายงาน

1,000 วันแรกของลูกน้อย ตั้งแต่เป็นอยู่ในครรภ์ ถึงคลอดมาเป็นทารก จะได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล ในคลินิกฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนพ่อแม่ สอนแม่ตั้งครรภ์ให้นมลูกเปิดคลินิกนมแม่ และคลินิกสุขภาพเด็กดี เน้นส่งเสริมให้ลูกดื่มนมแม่ล้วน ๆ ครบ 6 เดือน

ความห่างไกล ไม่เป็นอุปสรรคกับการให้นมแม่ แม่ลูกอ่อน แม่แนนมีลูกน้อยอายุ 5 เดือน ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดขอนแก่น แต่ต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องให้ยายและพ่อ เลี้ยงดูน้องนิริน และส่งนมแม่ที่แช่แข็ง "โครงการส่งรักส่งนม จากอกแม่สู่ลูก" ผ่านสายการบิน รถทัวร์และรถตู้อีก 3 บริษัท ที่บริการจัดส่งฟรี ช่วยให้แม่แนนได้ทำตามความตั้งใจ ให้ลูกได้กินนมแม่ถึง 2 ขวบ

ขั้นตอนจัดส่ง แม่แนนจะปั้มนมใส่ถุงเก็บน้ำนม ก่อนนำไปแช่แข็งแพ็คใส่กล่องโฟม ส่งขึ้นเครื่องบินไปยังขอนแก่น ให้ลูกน้อย แม้ไม่ได้น้ำนมจากอก แต่ได้ส่งความรัก ความห่วงหาอาทร ผ่านน้ำนมไปให้

จากสถิติของกรมอนามัย พบว่า เด็กแรกเกิด 40 เปอร์เซ็นต์ที่ได้กินนมแม่ ที่เหลือกินนมผง และ 23 เปอร์เซ็นต์ กินนมแม่เพียงอย่างเดียว ถึงอายุ 6 เดือน แต่จะมีแค่ 13 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี

องค์การยูนิเซฟ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ได้ 1,000 วันแรก หรือ 2 ขวบ และเปิด "เพจ 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก" จะเป็นช่องทางสื่อสารการเลี้ยงลูกผ่านเฟซบุ๊ก ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับแม่และลูกรักดั่งดวงใจ