News

แชะ แซะ ข่าว : พร้อม 100 %

เหตุระเบิดป่วนกรุง ทำให้ตำรวจต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไม่คาดคิด อย่างการชุมนุม การควบคุมฝูงชน ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล แชะ แซะ ข่าว จะพาคุณผู้ชม-คุณผู้ฟัง ไปติดตามการซักซ้อมเสมือนจริง...