พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

ค่ำวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ หน่วยงานและประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ โดยส่งหนังสือเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานองคมนตรี ถนนสนามไชย หรือเต็นท์ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Tag : องคมนตรี พงษ์เทพ หนูเทพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ งานศพ พลเอก เปรม สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์