ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ด ทุ่งบางนกออก จังหวัดสงขลา

ที่หอประชุมโรงเรียนป่าจากวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ด ทุ่งบางนกออก กับเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทาน และหน้ากากอนามัยไปมอบแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับได้พระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ปฏิบัติงาน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพบก ออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลด้วย

จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในอำเภอควนเนียง 3 คน ได้แก่ นางฉ้าย วิเศษสินธุ์ อายุ 94 ปี, นายเจริญ แก้วพวง อายุ 65 ปี และนางสาวละออง ผลบุญ อายุ 68 ปี สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับให้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ 3 ตำบล มีพื้นที่ป่าพรุบางนกออกถูกไฟไหม้ 2,000 ไร่ สวนปาล์มน้ำมัน 300 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,000 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด