ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เป็นประธานเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 3/62

ที่อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 3/62 โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน 9 กระทรวง ตลอดจนประชาชน และนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 530 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาเพื่อให้หลักสูตรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของจิตอาสาเรื่องต่าง ๆ อาทิ อุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รวมถึงองค์ความรู้ด้านจิตอาสา และองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด