เพลงจิตอาสา พร้อมภาพการ์ตูนประกอบเพลง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้จิตอาสาที่ร่วมกันทำความดี เกิดความภาคภูมิใจ ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นจิตอาสา ความเสียสละ ความสามัคคี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลา 20:19 น.

Views

เพลงจิตอาสา พร้อมภาพการ์ตูนประกอบเพลง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้จิตอาสาที่ร่วมกันทำความดี เกิดความภาคภูมิใจ ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นจิตอาสา ความเสียสละ ความสามัคคี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Tag : เพลงจิตอาสา เพลงจิตอาสาพระราชทาน โครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน