นักแสดงและผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD รับรางวัลมณีเมขลา ประจำปี 2562

วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 07:07 น.

Views

นักแสดง และผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เข้ารับรางวัล "มณีเมขลา" ประจำปี 2562

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล "มณีเมขลา" ซึ่งจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเชิดชูเกียรติ คำว่า "แม่" ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ "สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อยกย่องผู้เสียสละเวลา ประโยชน์ส่วนตน เพื่อสังคมส่วนรวม ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติคุณงามความดี
              
ครั้งนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลจาก ท่านผู้หญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ ประธานปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
              
สำหรับช่อง 7HD นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ,นายชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศข่าว พร้อมทีมจิตอาสา และนายวาทิต โสภา นักแสดงช่อง 7HD เข้ารับรางวัลในสาขาแม่แบบการทำดีจิตสาธารณะ (จิตอาสา)

Tag : สนามข่าว 7 สี รางวัล มณีเมขลา มณีเมขลา ช่อง 7HD นักแสดง ผู้ประกาศข่าว