สนามข่าว 7 สี

นักแสดงและผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD รับรางวัลมณีเมขลา ประจำปี 2562

นักแสดง และผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เข้ารับรางวัล "มณีเมขลา" ประจำปี 2562

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล "มณีเมขลา" ซึ่งจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเชิดชูเกียรติ คำว่า "แม่" ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ "สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อยกย่องผู้เสียสละเวลา ประโยชน์ส่วนตน เพื่อสังคมส่วนรวม ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติคุณงามความดี
              
ครั้งนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลจาก ท่านผู้หญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ ประธานปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
              
สำหรับช่อง 7HD นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ,นายชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศข่าว พร้อมทีมจิตอาสา และนายวาทิต โสภา นักแสดงช่อง 7HD เข้ารับรางวัลในสาขาแม่แบบการทำดีจิตสาธารณะ (จิตอาสา)