News

นางแคร์รี หลำ ชี้ม็อบฮ่องกงทำรายได้เที่ยวตกลงถึง 26 เปอร์เซ็นต์

นางแคร์รี หลำ ผู้บริหารฮ่องกงกล่าวหา กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงว่า ทำให้รายได้จากการเที่ยวของฮ่องกงเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมลดลงถึง 26 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อาจกระทบการจ้างงานถึง 2.5 แสนคน ขณะที่การประท้วงวานนี้ยังมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนเดิม

แม้นาง แคร์รี หลำ ยืนยันว่า ยกเลิกความประสงค์ที่จะแก้ไขกฎหมายส่งตัวร้ายข้ามแดนไปจีนแล้ว แต่กลุ่มผู้ประท้วงชาวฮ่องกงยังรวมตัวประท้วงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10 โดยวานนี้มีการกระจายกำลังไปตามจุดต่างๆ จนเกิดการปะทะกับตำรวจปราบจลาจล ที่ใช้ก๊าซน้ำตาและการยิงกระสุนยางเป็นเครื่องมือในการสลายม็อบ และเป็นครั้งแรกที่มีการยิงก๊าซน้ำตาในกลุ่มผู้ประท้วงในสถานีรถไฟใต้ดิน ไคว ฟง  ไม่เหมือนบรรยากาศการนั่งประท้วงที่สนามบินที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เช้าวันนี้นาง แคร์รี หลำ ที่ฝ่ายม็อบต้องการให้ลาออกจากตำแหน่งฐานฝักใฝ่จีน แถลงข่าว กล่าวหา ม็อบว่าทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของฮ่องกงจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ลดลงถึง 26 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของฮ่องกงราวกับเผชิญ"สึนามิ" เปรียบเทียบได้กับเมื่อครั้งที่ฮ่องกงเผชิญกับโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS)เมื่อปี 2003และอาจเลวร้ายลงกว่านี้ หากม็อบยังก่อเหตุรุนแรงในการประท้วง

อย่างไรก็ตามตัวแทนกลุ่มปผู้ประท้วงโต้ว่า นาง แคร์รี หลำ เพิกเฉย ต่อการที่ตำรวจปราบจลาจลใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วงจนเกินขอบเขต และยังปฏิเสธด้วยว่า เศรษฐกิจชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลก อย่ามาโยนให้กลุ่มผู้ประท้วงเป็นแพะรับบาปแทน