News

ฝนทิ้งช่วงแล้งต่อเนื่องข้าวนาปียืนต้นตาย จ.นครราชสีมา

ที่ จ.นครราชสีมา สถานการณ์ความแห้งแล้งจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ข้าวนาปีของเกษตรกรใน ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย กำลังยืนต้นตายเสียหายหลายพันไร่ ขณะที่น้ำในสระของชาวนาก็แห้งขอดขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำลังเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ก่อนส่งเรื่องให้ทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินมาเยียวยาช่วยเหลือเป็นการด่วน