News

รายงานพิเศษ : ปรับระบบ TCAS หลังเด็กสละสิทธิ์เพียบ

เสียงสะท้อนจากเด็กที่ผ่านระบบการสอบ TCAS (Thai University Central Admission System) มาหมาดๆ ต่างบอกว่า การสละสิทธิ์ของเพื่อนๆ ทำให้อีกหลายคนเสียสิทธิ์ที่จะเข้าคณะที่ใฝ่ฝัน อาจจะเพราะเหตุผลส่วนตัว ทั้งเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และพ่อแม่ตัดสินใจให้ จึงฝากถึงน้องๆ รุ่นถัดไป ให้ศึกษาข้อมูลเลือกคณะที่รัก ที่ชื่นชอบ และสาขาวิชาที่ถนัดจริงๆ รวมถึงพูดคุยกับครอบครัวให้มั่นใจก่อนสมัครสอบจะได้พร้อมที่จะเรียน ไม่ต้องสละสิทธิ์ กันที่นั่ง และทำให้เด็กคนอื่นๆ พลาดโอกาสไป  

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ชี้ข้อดีของระบบ TCAS ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการวิ่งรอกสอบแบ่งการรับสมัครเป็น 5 รอบการยื่น Portfolio การรับแบบโควตา การรับตรงร่วมกัน การรับแบบแอดมิชชัน และรับตรงอิสระ

แต่ยอมรับปัญหาที่พบเด็กสละสิทธิ์สอบกว่า 30- 40 เปอร์เซ็นต์ TCAS 62 บางรอบ สละสิทธิ์ถึง 56% มาจากหลายสาเหตุ อาทิ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยที่ลูกต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน ค่าใช้จ่าย หลายรายสละสิทธิ์ไปสมัครรอบใหม่ แม้ว่าจะติดคณะที่เป็นอันดับต้นๆ อย่างเช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์แล้ว ก็ยังสละสิทธิ์

เรื่องที่ ทปอ. จะนำมาพูดคุยกันในรอบนี้ คือ การลดสาขาวิชา หรือคณะที่หลักสูตรการสอนที่คล้ายกัน และเด็กสนใจเรียนน้อย อาจจำเป็นต้องยุบสาขาลง

หลังจากนี้จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาหาทางปรับเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมระบบเพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบ TCAS ให้ตรงใจ ตรงความต้องการของเด็กๆ อย่างแท้จริง