News

รายงานพิเศษ : ติดปีก SME ทางรอดเศรษฐกิจซบเซา

การเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และโอกาสในการขยายการตลาด คือ เป้าหมายที่ผู้ผลิตสินค้าชุมชนส่วนใหญ่ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ทุกวันนี้หลายคนผลิตสินค้าวางตลาด แต่ขายไม่ได้ เพราะกำลังซื้อในประเทศหด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องทำงานหนัก ล่าสุดชูไอเดีย ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษา ดึงผู้ประกอบการ SME และ OTOP ทั่วประเทศเข้าโครงการ "ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นพี่เลี้ยงวางแผน กันแบบเจาะลึกทั้งด้านการผลิต, การตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยวันที่ 15 สิงหาคมนี้ จะเริ่มทดสอบตลาดวางขายสินค้าใหม่ คาดผู้ร่วมโครงการกว่า 400 วิสาหกิจชุมชน จะกอบโกยรายได้ไปกว่า 15 ล้านบาท ติดปีก สร้างเครือข่ายผู้ประกอบให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ

ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ ผู้ประกอบการ SME ที่มีมากกว่า 3,000,000 ราย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของการประกอบธุรกิจในประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศได้ได้มากกว่าปีละ 900,000 ล้านบาท หนึ่งเครื่องมือชี้วัด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย