News

ทำได้ใช้เป็น : ช่องทางฟื้นตัวกล้วยไม้ไทย

ตลาดกล้วยไม้ของไทยเคยเฟื่องฟู ทำเงินสร้างรายได้ เป็นสินค้าส่งออกติดอันดับ 1 ของโลก แต่มาช่วงหลังๆ ตลาดกล้วยไม้ไทยซบเซาลง ทำให้ผู้ปลูกผู้ผลิตต้องปรับตัวฟื้นธุรกิจอีกครั้ง…