ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่บริเวณท้องสนามหลวง คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 488 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้จะนำไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์ และส่วนหนึ่งจะนำไปถวายให้วัดที่ขาดแคลน

ส่วนที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง มีบุคคลสำคัญ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ, ประธานวุฒิสภา และคณะ คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนจุฬาราชมนตรี

นอกจากนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ยังมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมกับลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด