สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามความคืบหน้า สนามกีฬา จ.สุโขทัย-บึงกาฬ

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ติดตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จากคุณสมโภชน์ โตรักษา