คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามความคืบหน้า สนามกีฬา จ.สุโขทัย-บึงกาฬ

วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 07:14 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ติดตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สุโขทัย บึงกาฬ