News

Green Report : อ่างเก็บน้ำป่าละอู ช่วยแล้ง สวนทุเรียน-ช้างป่า

บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมทีมีอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา จุน้ำ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่น้ำใต้ดินไม่ค่อยมี สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำกินน้ำใช้ และน้ำทำการเกษตรของชาวบ้าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งใหม่ จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ ขึ้น

โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อ่างเก็บน้ำหลัก กับเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ หากรวมกับอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ จะเก็บกักน้ำได้มากถึง 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้คืบหน้าไปแล้ว 20 เปอร์เซ็นต์

โครงการนี้จะมีแหล่งน้ำครอบคลุมทั้งพื้นที่สวน โดยเฉพาะสวนทุเรียน ป่าละอู สัตว์เลี้ยง ชาวบ้าน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ในช่วงฤดูแล้ง

นายประเทือง ออมพลศิริ เกษตรกรสวนทุเรียนบ้านป่าละอู เล่าว่า ที่ผ่านมามีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ทำให้ได้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ซึ่งหากมีอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ขึ้นก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

สำหรับทุเรียนป่าละอู จะมีรสชาติหวานมันพอดี เนื้อละเอียด มีกลิ่นละมุน ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ ปีนี้คาดว่าน่าจะมีผลผลิตไปจนถึงเดือนกันยายน

กรมชลประทาน กำหนดมาตรการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ครอบคลุมทุกด้านด้วย ปลูกป่าเพิ่มอีก 100 ไร่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และสำรวจความแข็งแรงของธรณี

ประโยชน์ของแหล่งน้ำ ยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับป่าแก่งกระจาน จะช่วยบรรเทาความแห้งแล้งให้กับพืชป่า และสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าได้ด้วย

ปัจจุบัน โครงงานอ่างเก็บน้ำป่าละอู ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2564 ใช้เวลากักเก็บน้ำ 1 ปี จะสามารถส่งน้ำให้ใช้สอยได้ 6 หมู่บ้าน จำนวน 1,500 ครัวเรือน


Facebook : Ch7HD Social Care