7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ปัญหาสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบ เขตหนองจอก

เรื่องร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care วันนี้ มาจากกรุงเทพมหานครนี่เอง เป็นปัญหาการสร้างเขื่อนริมคลอง ซึ่งกระทบต่อชาวชุมชนตลาดหนองจอกอยู่ในขณะนี้

ที่นี่ ชุมชนตลาดหนองจอก ขอให้ช่วยดูเรื่องการสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบ ที่เขตหนองจอกด้วยค่ะ โปรดคำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ที่ยังคงเสน่ห์แบบชนบท ไม่เหมือนเขตเมืองของกรุงเทพฯ โปรดอย่าทำลายความงดงามนี้ไป เพียงเพราะการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หรือป้องกันน้ำท่วม ขอให้ท่านพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่จะดำเนินการใด ๆ ที่หากทำไปแล้วเป็นการทำลายความสุขของคนในชุมชน อย่างไม่มีวันที่จะนำกลับมาได้

สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากการสร้างเขื่อน คือ น้ำในคลองแสนแสบตรงตลาด 100 ปี เริ่มเน่าเสีย ปลาตายเยอะมาก มีกลิ่น เพราะโดนปิดประตูน้ำกั้นไว้ ดินและพืชริมคลองที่คอยกรองน้ำก็หายไป ไหนทางเขตบอกว่าทำเขื่อนแล้ว บนสันเขื่อนจะเป็นทางเท้า เป็นถนนสามารถขี่จักรยานออกกำลังกายชมทัศนียภาพได้ การออกแบบกับการทำจริงทำไมไม่ตรงกัน ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าการสร้างเขื่อนออกมาสภาพนี้ล้อมรอบฝั่งตลาด 100 ปี บอกตรง ๆ ว่าชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง ไม่สามารถใช้คลองเป็นที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อีกต่อไป