ข่าวสังคม

อ.พยัคฆภูมิพิสัย แล้งหนัก แหล่งน้ำดิบเหลือน้อยในรอบ 38 ปี ต้องจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก จนต้องประกาศจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา หลังแหล่งน้ำดิบเหลือน้อยที่สุดในรอบ 38 ปี กระทบผู้ใช้น้ำใน 3 อำเภอ 2 จังหวัด

โดย เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในแก้มลิงหนองคู ซึ่งมีระดับน้ำต่ำที่สุดในรอบ 38 ปี

ซึ่ง นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ระบุว่า ปีนี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่มีน้อยมาก ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบหลัก 2 แห่ง คือ ห้วยลําพังชู และ บึงสระบัว มีปริมาณลดลง และหมดไปตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2561 จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แหล่งน้ำสำรอง 8 แห่ง บริเวณรอบบึงสระบัว ซึ่งน้ำก็หมดไปตั้งแต่ต้นปี 2562 จึงต้องขอใช้น้ำจากแก้มลิงหนองคูในพื้นที่ตำบลเม็กดำ แต่น้ำได้ลดระดับลงจนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ คงเหลือเพียงน้ำในบึงสระบัว มีปริมาณน้ำใช้งานได้ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร โดยคาดว่าจะใช้ได้อีกประมาณ 30 วันเท่านั้น

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ได้ประกาศจ่ายน้ำวันละ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. นอกจากนี้กำลังเตรียมหาแนวทางนำน้ำจากลำน้ำมูลมาผลิตน้ำประปา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในระยะต่อไป

โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มีพื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำประปาในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 7,000 ราย