News

รายงานพิเศษ : กอ.รมน.ภ.4 เร่งส่งเสริมอาชีพแก้ไฟใต้

พื้นที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่กว่า 5 ไร่ ของวัดวชิรปราการ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ถูกไถปรับจากที่รกร้าง เตรียมทำแปลงเกษตรผสมผสาน หลัง พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า สำรวจความต้องการชาวบ้าน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหาความไม่สงบ

หลังปรับพื้นที่เสร็จ ชาวบ้านเตรียมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาและเมื่อได้ผลผลิตแล้ว ก็มีหน่วยงานช่วยเหลือหาตลาดจำหน่ายผลผลิต ซึ่งโครงการนี้ตกผลึกจากความคิดของชาวบ้าน ที่ต้องการให้รัฐสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสาน และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผลักดันทันที เพราะเป็นมาตรการช่วยเหลือชาวบ้าน ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และเชื่อว่าสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

ขณะที่ในพื้นที่อำเภอรามัน มีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในการปลูกพืชผักสวนครัว บางวันเก็บขายให้พ่อค้าแทบไม่ทัน ทำให้ขณะนี้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และส่งบุตรหลานเรียนจนจบได้

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เร่งสร้างรากฐานเศรษฐกิจ และสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ล่าสุดนำต้นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เชียงใหม่ 80 จากกรมวิชาการเกษตร มาให้เกษตรกรปลูก หลังจากก่อนหน้านี้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าสำเร็จ ถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ดีขึ้น

หลังจากนี้ ต้องจับตาสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังโครงการต่างๆ เริ่มเห็นผล ทั้งการท่องเที่ยว ที่มีการสร้างท่าอากาศยานเบตง และการนำนักลงทุนต่างชาติ มาเปิดโรงงานแปรรูปทุเรียน