สมาชิกกองทุนเงินล้านซื้อวัว จี้สอบผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส จ.สุโขทัย

วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 17:01 น.

Views

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้านซื้อวัวคุ้มทานตะวัน ที่จังหวัดสุโขทัย ร้องเรียนตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุน หลังจากพบความไม่โปร่งใสของผู้บริหาร

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน กองทุนเงินล้านซื้อวัวคุ้มทานตะวัน สุโขทัย กองทุนเงินล้านซื้อวัวคุ้มทานตะวัน โกงเงินกองทุน กองทุนเงินล้านซื้อวัว