7 สีช่วยชาวบ้าน

สมาชิกกองทุนเงินล้านซื้อวัว จี้สอบผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส จ.สุโขทัย

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้านซื้อวัวคุ้มทานตะวัน ที่จังหวัดสุโขทัย ร้องเรียนตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุน หลังจากพบความไม่โปร่งใสของผู้บริหาร